Inter Projekt - sieci bezprzewodowe, kablowe i optyczne English   Italian   German
telefonDZIAŁ HANDLOWY (32) 3022 910, (32) 3022 920

Produktów: 0

 
Sprzęt sieci bezprzewodowych,
kablowych i optycznych, multimedia, audio
      Kontakt    O nas    Zasady sprzedaży    Szkolenia     Download    Reklamacje   
Ubiquiti Networks
MikroTik - Sprzęt
TP-Link Netis Tenda
Switche Ethernet
Kable i konektory
Anteny i uchwyty
Obudowy i szafy RACK
Zasilanie
RF Elements
Multimedia, VoIP, NAS
Urządzenia WiFi SOHO
Cambium Networks

Informuj mnie
o nowościach i promocjach
 

Producenci


GRENKELEASING
telefonKONTAKT
(32) 3022 920


Firma Advatus Sp. z o.o. we współpracy z firmą Grenkeleasing oferuje Państwu możliwość zakupu sprzętu sieciowego z wykorzystaniem leasingu jako formy finansowania inwestycji. Oferta dotyczy zarówno zakupów o wartości od kilku tysięcy złotych - procedura uproszczona jak i inwestycji rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych - procedura zwykła. Współpraca z firmą leasingową umożliwiła maksymalne uproszczenie niezbędnych formalności oraz obniżenie kosztów leasingu. Nasi handlowcy pomogą państwu w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i dopełnieniu wszystkich procedur związanych z realizacją leasingu. Pomogą również w rozstrzygnięciu Państwa wątpliwości odpowiadając bezpośrednio na większość pytań lub aktywnie pośrednicząc w kontaktach z firmą leasingową.

Oferujemy zarówno leasing tradycyjny - z możliwoscią wykupu przedmiotu leasingu po upływie okresu umownego, jak i nowoczesny tak zwany leasing optymalny pozwalający na wymianę przedmiotu leasingu na nowy bez wykupu po okresie umownym. Wykorzystanie leasingu jako formy finansowania pozwala na zmniejszenie należności z tytułu podatku dochodowego dzięki zaliczeniu w koszty funkcjonowania rat leasingowych w pełnej wysokości. W przypadku gdy firma odprowadza duże kwoty z tytułu podatku dochodowego zastosowanie leasingu jest zazwyczaj korzystniejsze niż finansowanie z kredytu bankowego lub środków własnych.

Leasing jest również alternatywną do kredytu bankowego formą finansowania inwestycji w firmach, które ze względu na niską wartość aktywów lub krótki okres funkcjonowania nie mogą liczyć na otrzymanie kredytu bankowego lub też kredyt ten jest przyznawany wyłącznie po uzyskaniu przez bank dodatkowych specjalnych zabezpieczeń. Ponieważ przedmiot leasingu pozostaje przez cały okres czasu trwania leasingu własnością leasingodawcy nie są więc wymagane specjalne zabezpieczenia, zaś ilość formalności jest ograniczona do minimum.


ZALETY LEASINGU

 • Dostęp do nowoczesnej technologii
  Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku.
 • Małe obciążenie finansowe
  Korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu, zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw
 • Duże możliwości inwestycyjne
  Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać się już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych
 • Uproszczone procedury
  Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania.
 • Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością
 • Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność
 • Czysty zysk podatkowy
  Opłata początkowa oraz wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
  Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane

Wymagane dokumenty:

PROCEDURA UPROSZCZONA
Dotyczy przedmiotów o wartościach od 3.000 do 30.000 zł netto

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 2. Dwa dowody tożsamości
Spółki cywilne:
 1. Umowa spółki,
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 3. Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.


PROCEDURA ZWYKŁA
Dotyczy przedmiotów o wartościach powyżej 30.000 zł netto

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek i informacje dodatkowe do wniosku - procedura zwykła oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 2. Regon i NIP,
 3. Dwa dowody tożsamości
Spółki cywilne:
 1. Umowa spółki,
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 3. Regon i NIP,
 4. Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Regon i NIP,
 3. Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
 1. Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 2. Regon i NIP,
 3. Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.


Więcej informacji na temat leasingu i firmy Grenkeleasing GRENKELEASING.

Zamówienia
Zapłata za towar
Leasing
Gwarancja
Karta gwarancyjna
Transport
Reklamacje
Formularz RMA
Pomoc techniczna
Naprawa sprzętu
Wymiany MikroTik
Polityka prywatności
Pliki cookies


----------------------- --------------- ----------------------- ------------------ --------------- ------------------ ------- - - - ------------------ ----------------------------- - ----------------- ------------------- ------------------------- ---------------------- -------------- ------------- --------- ------------- ------------------- ----------------- -------------- ----------------------- --------------- ----------------------- ------------------ --------------- ------------------ ------- - - - ------------------ ----------------------------- - ----------------- ------------------- ------------------------- ---------------------- -------------- ------------- --------- ------------- ------------------- ----------------- --------------

Advatus Sp. Z O.O.  Copyright © 2023  :: 4970739 odsłon

RSS | Informacja o cookies