Inter Projekt - sieci bezprzewodowe, kablowe i optyczne English   Italian   German
telefonDZIAŁ HANDLOWY (32) 3022 910, (32) 3022 920

Produktów: 0

 
Sprzęt sieci bezprzewodowych,
kablowych i optycznych, multimedia, audio
      Kontakt    O nas    Zasady sprzedaży    Szkolenia     Download    Reklamacje   
Ubiquiti Networks
MikroTik - Sprzęt
TP-Link Netis Tenda
Switche Ethernet
Kable i konektory
Anteny i uchwyty
Obudowy i szafy RACK
Zasilanie
RF Elements
Multimedia, VoIP, NAS
Urządzenia WiFi SOHO
Cambium Networks

Informuj mnie
o nowościach i promocjach
 

Producenci

Gwarancja


Karta gwarancyjna ma postać elektronicznego zapisu w naszym systemie. Na życzenie dołączamy wydrukowaną na papierze kartę gwarancyjną. Gwarancja przysługuje bezpośredniemu nabywcy towaru w naszej firmie. W przypadku odsprzedaży towaru jego reklamacja może mieć miejsce tylko z pośrednictwem pierwszego, bezpośredniego nabywcy towaru w naszej firmie.

Oprócz precyzyjnych zapisów przedstawionych w Karcie Gwarancyjnej towaru zarówno Sprzedawcę jak i Kupującego obowiązują również ogólne zasady sprecyzowane w naszym Regulaminie. Zasady te dotyczą zarówno samej Gwarancji jak formy jej realizacji a w szczególności procedury wysyłki sprzętu do naszej firmy w celu sprawdzenia i naprawy lub wymiany.

Zasady Gwarancji

  1. Gwarancji podlegają wyłącznie wady i uszkodzenia towaru wynikłe w toku jego normalnej eksploatacji. Prawo gwarancji nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru zarówno powstałych u Klienta jak i podczas transportu oraz uszkodzeń będących wynikiem nieprzestrzegania elementarych zasad eksploatacji. W szczególności Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem nieprawidłowego systemu zasilania lub uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji sprzętu w trakcie wyładowań atmosferycznych (burzy) bez zastosowania skutecznych zabezpieczeń.
  2. Zabezpieczenia w formie nalepek i plomb (stickerów) gwarancyjnych są podstawowym środkiem identyfikacji towaru jako sprzedanego przez Sprzedawcę. Dlatego prawo gwarancji oraz rękojmi nie przysługuje w przypadku zerwania lub naruszenia przez Klienta zabezpieczeń gwarancyjnych (plomb lub nalepek - stickerów). Prawo to nie przysługuje również w przypadku, gdy stan towaru wskazuje że był on otwierany, modyfikowany lub podlegał naprawie bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.
  3. W przypadku braku możliwości naprawy towar podlega wymianie. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Klientowi ekwiwaletnego towaru o nie niższych możliwościach użytkowych.
  4. W trakcie trwania okresu naprawy lub wymiany towaru na uzasadnioną prośbę uzytkownika możliwe jest wypożyczenie w naszej firmie sprzętu o analogicznych lub podobnych walorach użytkowych.
  5. Okres naprawy lub oczekiwania na wymianę towaru jest zaokrąglany "w górę" do pełnego miesiąca kalendarzowego oraz doliczany do czasu trwania gwarancji. Nowy czas trwania gwarancji (po naprawie lub wymianie towaru) jest liczony od dnia zakupu wymienianego towaru i jest sumą czasu trwania gwarancji zakupionego (wymienionego) towaru oraz zaokrąglonego "w górę" do pełnych miesięcy kalendarzowych czasu oczekiwania Klienta na naprawę lub wymianę towaru.
  6. W przypadku wymiany towaru Klientowi, na żądanie Klienta zgłoszone przed dokonaniem wymiany, wraz z wymienionym towarem może zostać wydana nowa karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny towaru po jego wymianie oraz zmieniony (wydłużony jak powyżej) czas trwania gwarancji. W przeciwnym razie ewentualne adnotacje dotyczące nowego numeru seryjnego sprzętu po wymianie i/lub czasu trwania gwarancji są dokonywane wyłacznie w formie protokołu reklamacyjnego wydawanego Klientowi po naprawie lub wymianie gwarancyjnej.

Zwrot do sprzedawcy w ramach realizacji reklamacji

Zanim w celu realizacji reklamacji podjęta zostanie decyzja o zwrocie towaru do sprzedawcy wyczerpane powinny zostać wszystkie racjonalne możliwości jego sprawdzenia i uruchomienia w siedzibie Klienta przy zastosowaniu wszystkich wskazówek udzielanych NIEODPŁATNIE przez pomoc techniczną Advatus Sp. z o.o. W tym celu należy skontaktować się z pomocą techniczną, podając wyczerpujące informacje umożliwiające identyfikację usterki. Jeżeli pomimo konsultacji z pomocą techniczną uruchomienie urządzenia nie powiodło się, w celu realizacji reklamacji i wysyłki towaru do firmy dla jego sprawdzenia i ewentualnej naprawy lub wymiany należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie internetowego Formularza RMA oraz przesłać sprzęt do naszej firmy.

Zanim jakikolwiek zakupiony u nas towar zostanie przesłany do naszej firmy (niezależnie od przyczyny jego przesłania - czy jest to zwrot reklamacyjny, zwrot do sprzedawcy, wymiana na inny towar czy też zwrot towaru wypożyczonego) - konieczny jest uprzedni kontakt z naszą firmą w celu uzyskania autoryzacji przesyłki towaru do naszej firmy. W celu uzyskania autoryzacji przesyłki należy podjąć następujące kroki:

  • Poinformować naszą firmę o przyczynie i sposobie wysyłki z pośrednicwem internetowego Formularza RMA. W wyniku jego wypełnienia przesyłce Klienta przydzielony zostanie unikalny numer RMA.
  • Po wysłaniu frmularza RMA otrzymają Państwo od naszej firmy automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia wysłane pod adres email podany w formularzu.
  • Jeżeli formularz RMA został wypełniony w sposób wyczerpujący i prawidłowy uzyskają Państwo potwierdzenie autoryzacji przesyłki - również w formie listu email wysłanego pod adres podany w formularzu.
  • Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki jej numer RMA należy umieścić w sposób czytelny na zewnętrznej części opakowania przed jej wysłaniem. W przeciwnym przypadku przesyłka nie zostanie przez nas przyjęta.

Przesyłka powinna zostać opakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie sprzętu w trakcie transportu (firma Advatus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia). Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (oryginały lub kopie). Dowodem zakupu jest faktura vat, wydruk aukcji allegro lub dowolny inny dokument jednoznacznie i bezspornie poświadczający, że osoba wysyłająca sprzęt jest jego pierwszym, bezpośrednim nabywcą. Sprzęt powinien zostac wysłany kompletny (wraz z jego oryginalnym opakowaniem). W przeciwnym przypadku realizacja Państwa żądania (reklamacji, zwrotu) może zostać wstrzymana aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów. Uwaga: Przesyłki nie zamówione, przesyłki nie opisane numerem RMA oraz przesyłki, które nie uzyskały naszej autoryzacji nie będą przez nas przyjmowane, niezależnie od powodu ich przesłania.

Wysyłka sprzętu do naszej firmy w celu realizacji reklamacji ma miejsce na koszt klienta. W przypadku, jeżeli zgłoszenie reklamacyjne było uzasadnione, sprzęt po naprawie lub wymianie na prawidłowo działajacy egzemplarz jest odsyłany do Klienta na koszt naszej firmy. W przypadku jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie było uzasadnione zaś sprzęt jest w pełni sprawny, wysyłka sprzętu do Klienta ma miejsce na koszt Klienta. W takim przypadku Klient może zostać obciążony również kosztami sprawdzenia towaru w siedzibie Advatus Sp. z o.o. Koszty te wynoszą 3% wartości towaru jednak nie mniej niż 20 PLN netto.

Zamówienia
Zapłata za towar
Leasing
Gwarancja
Karta gwarancyjna
Transport
Reklamacje
Formularz RMA
Pomoc techniczna
Naprawa sprzętu
Wymiany MikroTik
Polityka prywatności
Pliki cookies


----------------------- --------------- ----------------------- ------------------ --------------- ------------------ ------- - - - ------------------ ----------------------------- - ----------------- ------------------- ------------------------- ---------------------- -------------- ------------- --------- ------------- ------------------- ----------------- -------------- ----------------------- --------------- ----------------------- ------------------ --------------- ------------------ ------- - - - ------------------ ----------------------------- - ----------------- ------------------- ------------------------- ---------------------- -------------- ------------- --------- ------------- ------------------- ----------------- --------------

Advatus Sp. Z O.O.  Copyright © 2022  :: 4692738 odsłon

RSS | Informacja o cookies